* KCM무료홈피 서비스 중단 안내 ->안내 페이지 보기

새크라멘토좋은연합감리교회
Sacramento Choun Korean United Methodist Church
http://home.kcmusa.org/ckumc
 
담임:김두식 목사
쪽지보내기
:
쪽지함[0]
섬김이:좋은교회
NOTICE
좋은교회 안내
좋은교회 사역들
신앙의 삶 나누기
기타
 
불법게시물 신고
교회홈페이지 FAQ
교회홈페이지 약관

 

 
 
  4/9 주일 찬양곡 G코드
섬김이 2017.04.08 조회 : 239

사랑하는 찬양팀 여러분
오는 주일에 드릴 찬양입니다.
함께 주님을 찬양하길 원합니다.

1. 예수의 이름으로
악보: http://www.mogza.com/board.cgi?id=music&action=view&gul=110&page=22&go_cnt=4
찬양: https://www.youtube.com/watch?v=e5xATQVXjfI

2. 그리 아니하실지라도
악보: http://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=gkstjvn&logNo=150069053485&widgetTypeCall=true
찬양: https://www.youtube.com/watch?v=w2CVxq5vz-o

3. 마지막 날에
악보: http://somang.de/zbxe/?mid=cn_board&document_srl=15338&sort_index=readed_count
찬양: https://www.youtube.com/watch?v=Iam9Yc1wI0o


     
설교 | KCM방송 | 칼럼 | 뉴스 | 교회 | 카페 | 찬양 | 목회 | 선교 | 게시판
재단소개 | 서비스센터 | 교회/기관등록 | 문의하기
2975 Wilshire Blvd. #670, Los Angeles, CA 90010
Copyright ⓒ 2003-2019 KCMUSA.org. All rights reserved.