* KCM무료홈피 서비스 중단 안내 ->안내 페이지 보기

한미연합감리교회
Korean American U.M.C.
http://home.kcmusa.org/kaumc
 
담임:한동수 목사
쪽지보내기
:
쪽지함[0]
섬김이:한동수
Announcements
CHURCH INFO
나눔터
한글학교
 
불법게시물 신고
교회홈페이지 FAQ
교회홈페이지 약관

 

 
목회자소개  
담임목사
 
 
 
 
담임목사: 한동수
학력 :
클레어몬트 신학대학교 Doctor of Ministry
감리교신학대학교 M. Div.
서강대학 대학원 철학과 M, A.
서강대학교 철학과 B. A.
목회경력 :
현 Colorado Springs 한미연합감리교회 담임목사
Thousand Oaks 한인연합감리교회 담임목사
L.A. 시온연합감리교회 부목사
창영감리교회 부목사
한길감리교회 담임목사
 
 
Youth Pastor
 
 
- Pastor Joseph J. Torrez
-
 
   
   
 
   
   
 
   
   
 
 
 
Elementary Pastor
 
 
- Pastor Amy Malleck
-
 
   
   
 
   
   
 
   
   
 
 
설교 | KCM방송 | 칼럼 | 뉴스 | 교회 | 카페 | 찬양 | 목회 | 선교 | 게시판
재단소개 | 서비스센터 | 교회/기관등록 | 문의하기
2975 Wilshire Blvd. #670, Los Angeles, CA 90010
Copyright ⓒ 2003-2018 KCMUSA.org. All rights reserved.