* KCM무료홈피 서비스 중단 안내 ->안내 페이지 보기

스탁톤반석장로교회
Bansuk Presbyterian Church
http://home.kcmusa.org/bansuk
 
담임:홍지선 목사
쪽지보내기
:
쪽지함[0]
섬김이:sbpc
NOTICE
SERVICE
 
불법게시물 신고
교회홈페이지 FAQ
교회홈페이지 약관

 

 
Staff 섬기는이  
담임 목사
 
 
 
 
담임목사: 홍 지선
소개 :
Hong, Jason
Email :
hijason62@hotmail.com
 
 
EM Pastor
 
 
- 다니엘 정 전도사
- ddjjung@gmail.com
 
   
   
 
   
   
 
   
   
 
 
 
각 부장 안내
 
 
- 예배부장 정해용 안수집사
- hyjung21@gmail.com
- 관리부장 전신석 집사
- samc9999@gmail.com
- 선교부장 장균창 장로
- kyuncjang@yahoo.com
- 봉사부장 유경옥 집사
-
- 교육부장 김연주 권사
- yonmorgan90@gmail.com
- 재정부장 권승찬 안수집사
- edpilot2002@hotmail.com
 
   
   
 
   
   
 
 
설교 | KCM방송 | 칼럼 | 뉴스 | 교회 | 카페 | 찬양 | 목회 | 선교 | 게시판
재단소개 | 서비스센터 | 교회/기관등록 | 문의하기
2975 Wilshire Blvd. #670, Los Angeles, CA 90010
Copyright ⓒ 2003-2019 KCMUSA.org. All rights reserved.